Scooterverzekering

Een scooter moet in Nederland verplicht verzekerd zijn. De scooter wordt verzekerd met een scooterverzekering. Deze verzekering dekt alle kosten van schade ontstaan door de bestuurder van de scooter of de scooter zelf bij ongevallen aan anderen en hun eigendommen. Daarnaast kunnen er nog aanvullende verzekeringen aangesloten worden, waardoor er ook andere schade vergoed wordt. Wanneer een scooter niet verzekerd zal schade niet gedekt worden en zal de scootereigenaar een boete krijgen wanneer er bij een controle blijkt dat deze niet over een zekering beschikt.