Casco dekking

Als aanvulling op een WA-dekking kan er een beperkt cascodekking worden afgesloten, waardoor schade aan de auto welke niet ontstaan is door de bestuurder of de auto zelf toch gedekt zal worden. Hierbij wordt schade ontstaan door natuurrampen (overstromingen, lawines, aardbevingen), geweld (rellen, demonstraties), gebruik van het motorrijtuig voor het vervoeren van gewonden, diefstal, brand, kortsluiting, blikseminslag, in botsing komen met dieren, inbraak, luchtvaartuigen (inclusief schade ontstaan door een voorwerp van en/of uit een luchtvaartuig), tijdens vervoer van het voertuig en schade ontstaan door instorting van gebouwen en/of woningen gedekt. Daarnaast is er de volledig cascodekking. Deze dekt de eerder bij beperkt cascodekking genoemde schade. Daarbij wordt schade ontstaan door het botsen met andere voertuigen, het omslaan, te water raken of van de weg raken aan het motorrijtuig gedekt. Daarnaast wordt ook elke andere schade aan de auto gedekt door de volledig cascodekking.

Aan de autoverzekering kunnen daarnaast ook nog andere dekkingen toegevoegd worden; de schade inzittenden, ongevallen inzittenden en de rechtsbijstand. De schade inzittendendekking zal alle schade aan de inzittenden dekken. Hierbij wordt zowel letsel- als materiële schade gedekt, met een maximum van €1miljoen. Hieronder vallen de kosten van het vervoer met ambulance en/of traumahelikopter en de kosten van het ziekenhuis. De ongevallen inzittenden dekt schade die voor langere termijn is. Wanneer een inzittende invalide raakt of sterft tijdens of vlak na het ongeval zal de schade gedekt worden tot een bedrag dat overeengekomen is tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. De rechtsbijstand van de autoverzekering dekt kosten ontstaan door juridische hulp en rechtspraak. Zo zullen de kosten van advocaten en/of rechtszaken gedekt worden tot een beperkt bedrag.